iBursa
הורד iBursa מ iTunes


חדש
 מבית A online capital מידע מהבורסה בזמן אמת למכשיר ה iPhone. שערים בזמן אמת מהבורסה בת"א ומחו"ל.

 

  • המידע כולל את כל הניירות הנסחרים בת"א: מניות, אופציות, קרנות, אג"ח, מסחר בינבנקאי ₪/$ ועוד.
  •  המוצר כולל מידע חו"ל: מניות ישראליות בנ"י, מובילות בעולם, מדדים, שערי מט"ח

לכל נייר ניתן לקבל את ספר הפקודות, שער יומי נמוך, שער יומי גבוה, שינוי באחוזים ועוד-

 


לכל נייר גרף יומי:

ניתן לחפש נייר –

לפתוח זירת מסחר שלמה ואף לבנות רשימות פרטיות.

עכשיו
במכשיר ה iPhone  שלך. הורדה